Metsästys Ruotsissa

Voidaksesi metsästää Ruotsin valtion alueella, tulee sinun huolehtia seuraavista seikoista:

1. Ruotsin valtion metsästyskortti
Jos sinulla on suomalainen metsästyskortti voimassa, voit ostaa metsästyskortin Ruotsissa mistä tahansa postikonttorista niiden normaaleina aukioloaikoina tai internetissä Natusvårdsverket -sivuilla. Se on voimassa yhden vuoden heinäkuun alusta kesäkuun loppuun.

2. Metsästäjävakuutus
Suomalainen metsästäjävakuutus on voimassa myös muissa Pohjoismaissa.

3. Metsästyslupa
Voit hankkia vierailijoille tarkoitetun maksullisen metsästysluvan. Yhä useammat maanomistajat ja metsästysseurat tarjoavat ruotsalaisille ja ulkomaalaisille metsästäjille maksullisia metsästyslupia. Jos ulkomaalaisella metsästäjällä on metsästyslupa omassa maassaan, hän voi myös vaihtaa lupansa ruotsalaisen metsästäjän kanssa.

4. Ampumakoe hirvieläimiä metsästäessä
Mikäli metsästät hirvieläimiä, tulee sinulla olla suomalainen ampumakoe voimassa.

5. Ampuma-aseen ja -tarvikkeiden vienti Ruotsiin
Mikäli sinulla on Euroopan ampuma-asepassi tai kotimaan hallussapitolupa, voit tehdä tuonti-ilmoituksen Ruotsi tullin internetsivulla (tulverket.se). Huomiothan, että äänenvaimennin tarvitsee Ruotsiin oman luvan.

Tuonti-ilmoituksen ohjeistus

Linkki tullverket.se -sivulle: Ampuma-aseen ja tarvikkeiden tuonti-ilmoitus

Koiran tuonti Suomeen ja vienti Ruotsiin

Nämä vaatimukset koskevat vain matkustajan mukana kulkevia lemmikkieläimiä, joita ei ole tarkoitettu myytäväksi tai luovutettavaksi uudelle omistajalle.

1. Tunnistusmerkintä
Eläimen on oltava tunnistusmerkitty mikrosirulla tai selkeästi luettavalla tatuoinnilla. 3.7.2011 alkaen ainoastaan mikrosirumerkintä hyväksytään tunnistusmerkinnäksi. Tatuointi hyväksytään kuitenkin tunnistusmerkintänä, jos tatuointi on tehty ennen 3.7.2011 selkeällä tatuoinnilla. Tunnistusmerkityllä eläimellä täytyy olla mukana kirjallinen todiste siitä, että tatuointi on tehty ennen 3.7.2011.
2. Raivotautirokotus
Eläimen on oltava rokotettu raivotautia vastaan kansainvälisen standardin (WHO) mukaisella inaktivoidulla rokotteella, joka sisältää vähintään yhden antigeeniyksikön annosta kohti. Myös rekombinanttirokotteet

hyväksytään. Rokotus on annettava vähintään 21 vrk ennen rajanylitystä.


3. Raivotautivasta-aineiden määritys

1.1.2012 alkaen Ruotsiin vietäviltä lemmikeiltä ei vaadita raivotautivasta-ainemääritystä.
4. Käsittely ekinokokkoosia vastaan
1.1.2012 alkaen Ruotsiin vietäviltä lemmikeiltä ei enää vaadita ekinokokkoosilääkitystä. Mutta Ruotsista poistuessa pitää koiralla olla lääkityksen voimassa ja merkintä lemmikkieläinpassissa.

Lääkitys annetaan koiralle Suomen ulkopuolisessa maassa eläinlääkärin toimesta 1-5 vrk ennen Suomeen paluuta ja eläinlääkäri tekee tästä merkinnän lemmikkieläinpassiin. Jos heisimatolääke annetaan Suomeen saapumista edeltävänä päivänä, kannattaa pyytää eläinlääkäriä merkitsemään lemmikkieläinpassiin myös kellonaika.

Toinen vaihtoehto on ns. 28 vrk:n sääntö. Tällöin eläinlääkäri käsittelee koiran heisimatoja vastaan Suomessa kaksi kertaa ennen matkaa minimissään 1 vrk:n (24h) ja maksimissaan 28 vrk:n välein toisistaan.


5. Lemmikkieläinpassi
Eläimen mukana on oltava lemmikkieläimen todistus (ns. lemmikkieläinpassi), josta käyvät ilmi eläimen tunnistusta, raivotautirokotusta, raivotautivasta-aineiden määritystä ja tarvittaessa ekinokokkoosilääkitystä koskevat tiedot (osat I-V ja tarvittaessa osa VII).

Tarkemmat ohjeet löydät Eviran sivuilta.

6. Tuonti-ilmoitus Ruotsiin vietäessä

Koiran vieminen Ruotsiin edellyttää 1.4.2017 tuonti-ilmoituksen tekemisen Ruotsin tullin (tullverket.se) internetsivulla tai tullissa rajaa ylitettäessä, joka on hankala tehtävä tänä päivänä, kun rajanylityspaikoilla on erittäin harvoin henkilökuntaa eli pohjoisessa käytännössä Haaparannan tullissa, Uumajan ja Luulajan lentokenttä tulleissa.

Tuonti-ilmoituksen ohjeistus

Linkki tullverket.se -sivulle: Lemmikkieläimen tuonti-ilmoitus

Kalastus Ruotsissa

Ruotsin kalastuslaki ja -säännökset ohjaavat kaikkea kalastusta maassa. Valtion edustajana kalastuksen viranomaisasioita hoitaa Havs- och vattenmyndigheten, joka yhdessä lääninhallitusten kanssa vastaa kalastuksen ja kalavedenhoidon järjestelyistä. Jokaisella läänillä on omat kalastuksen kotisivunsa, joissa kerrotaan kyseisen alueen säännöistä ja rauhoitusalueista. Läänien kotisivuilta löytyy myös tietoja ja linkkejä kalastuslupien myyjiin. Suurimman osan kalastusluvista voi ostaa myös Internetistä. Kuten Suomessa jokainen kalastaja on velvoitettu itse selvittämään kalastussäännökset ennen kalastuksen aloittamista. Helpoin tapa tehdä se, on etsiä tieto lääninhallituksen sivuilta, kuntien matkailutoimesta tai luvanmyyjiltä.


Lähteet: Naturvårdsverket, Svenska Jägareförbundet, Havs- och vattenmyndigheten, Tullverket, Evira